kerstbrunch

Vrijdag 22 december gaan we met iedereen die wil naar de kerstbrunch op hoofdkantoor Futuris.

Het is van 12 tot 14 uur en is voor alle deelnemers en cliënten van Futuris.

Ben je vrijdagochtend bij FID? Dan kun je met een begeleider meerijden in de auto en brengen we je na de brunch naar het Centraal Station of bij FID terug.

Voor degenen die vrijdagmiddag komen, is het hopelijk mogelijk om er om 11.30 te zijn, dan kunnen ook zij meerijden.

Ook deelnemers die normaalgesproken niet op vrijdag komen mogen natuurlijk mee!!

Wil je meerijden; we verzamelen om 11.30 bij FID en vertrekken om 11.45 uur

cliëntenraad

DE CLIENTENRAAD VAN FUTURIS ZORG EN WERK ZOEKT NIEUWE LEDEN

Bij interesse kan je contact opnemen via clientenraad@futuriszorgenwerk.nl,
je spreekt 1 van de huidige leden aan, of je vraagt je begeleider om ondersteuning hierin.
Bij twijfel is vrijblijvend een keer meedraaien ook mogelijk.

Waarom lid worden?
Als lid van de clientenraad geef je gevraagd en ongevraagd advies aan de organisatie. Je bent de stem van alle cliënten en deelnemers van Futuris Zorg en Werk en je behartigt de belangen van deze medecliënten en deelnemers.

Wat doe je in de cliëntenraad:

 • Je vergadert maandelijks met de andere leden van de cliëntenraad.
 • De locatie en tijd van de vergadering zijn in afstemming met de andere leden.
 • Je hebt laagdrempelig contact met diverse medewerkers van Futuris zorg en werk in alle lagen van de organisatie.
 • Je hebt direct invloed op de dienstverlening van Futuris Zorg en Werk.
 • Je ontwikkelt vaardigheden die horen bij jouw rol in de clientenraad (voorzitter, secretaris, penningmeester, notulist, beheerder portal).
 • Je wordt in deze rol ondersteund naar behoefte door de andere leden en door de organisatie.
 • Je leert nieuwe mensen kennen.
 • Je hebt invloed op en leert over de organisatie waarbinnen je begeleiding krijgt.
vrije dagen
F.I.D. dicht
Eric
 • ma 20 t/m do 23 nov
  (wo 22 nov is Cis er)
Cis
 • vr 24 nov